Strop voor Huys den Bergen

Wat een rollercoaster de afgelopen periode!

Het ene moment zit je vol met plannen en het andere moment worden deze door de gemeente op oneigenlijke gronden onderuit geveegd…

Wat ik voor mezelf nog het moeilijkste vind, is dat we als zorgboerderij afhankelijk zijn van de gemeente. Het is toch de hand die ons voedt, dus de confrontatie aangaan voelt niet comfortabel.

Desondanks maakt het me wel strijdvaardig om door te gaan; niet alleen om mijn eigen, zorgvuldig voorbereide plannen tot realisatie te brengen, maar zeker ook om iets te betekenen voor de maatschappij door ouderen waarvoor het thuis blijven wonen niet meer mogelijk is, 24-uurszorg te kunnen bieden in een landelijke omgeving waardoor de laatste levensfase maximale kwaliteit kan krijgen.

In 2017 heb ik de eerste stappen gezet voor het uitbreiden van de dagopvang met 24-uurszorg en werd verder geënthousiasmeerd omdat er vanuit het gemeentebestuur steeds werd gezegd dat zo’n mooi plan, uniek in zijn soort, een goede aanvulling op de Zorgboerderij zou zijn.
Nu, in maart 2022, alle planologische uitdagingen het hoofd zijn geboden en er ruimtelijk niets meer aan vergunningverlening in de weg staat, lijkt de gemeente Horst aan de Maas niet tot vergunningverlening te willen overgaan.

De reden? Personeelsgebrek in de zorg!
Gaat de gemeente hiermee niet op de stoel van de ondernemer zitten? Is dit niet een verantwoordelijkheid van mijzelf?

Als het gemeentebestuur de huidige algemene personeelstekorten en andere oneigenlijke zaken reden maakt tot het niet verlenen van omgevingsvergunningen, dan zou bijvoorbeeld:
·         Het 1000-woningenplan op de tocht staan (gebrek aan bouwmaterialen)
·         Greenport niet meer kunnen worden ingevuld met nieuwe bedrijven (personeel moet uit het buitenland gehaald worden)
·         Geen nieuwe horecagelegenheden en winkels meer mogen starten (gebrek aan personeel)

Ik ga zelf nooit de stekker uit dit mooie initiatief trekken omdat de droom die in 2013 begon nog niet af is en dit mooie project een kans moet krijgen voor de lokale oudere een mooie rustige plek in het groen. Dat is zorg met net dat beetje extra…

Zorg is in beweging, zorg verandert mee met de behoeften van de zorgvrager.

Zorg is een vak, dat je als overheid niet altijd kunt neerleggen bij mantelzorgers die hiervoor niet zijn opgeleid, niet in de buurt wonen en zelf ook nog eens actief deelnemen aan het arbeidsproces.

De 24-uurszorg op het bordje leggen van mantelzorgers heeft tot gevolg dat de arbeidsplaats van de mantelzorger weer vacant komt…

Ik blijf geloven in mijn project, blijf vertrouwen in mijn ondernemerschap en hoop van ganser harte dat ik de zorgbehoeftigen in Horst aan de Maas uiteindelijk de 24-uurszorg kan gaan bieden waaraan aantoonbare behoefte is.