Links

Bekijk het overzicht

Bij Gasterij Bergerbaan komen ouderen die een indicatie hebben vanuit de WMO voor begeleiding groep. Met deze indicatie kan een PGB aangevraagd worden bij het zorgkantoor. Vanaf januari 2015 loopt de indicering via de gemeenten en de diverse wijkteams.Voor informatie kunt U op de website van uw gemeente terecht.

Heeft u graag meer informatie en spreekt het concept van Gasterij Bergerbaan u aan? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. U kunt voor vragen ook altijd terecht bij uw huisarts of bijvoorbeeld bij uw trajectbegeleider.

Per Saldo informeert, adviseert en komt op voor de belangen van alle mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Voor al uw vragen met betrekking tot pgb.
www.pgb.nl

Trajectbegeleiders van hulp bij dementie helpen u graag bij de vragen die u heeft over zorg mogelijkheden, indicatie etc.
www.hulpbijdementie.nl

Stichting Erato Muzikaal Contact verblijdt ons met muzikale contacten op onze Gasterij. Wij zijn goud sponsor van Erato!
www.stichtingerato.nl

Wij zijn aangesloten bij ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers.
www.vumc.nl

Wij zijn aangesloten bij de Coƶperatie Limburgse zorgboeren.
www.limburgsezorgboeren.nl

Op de Gasterij kunnen we gebruik maken van de diensten van Miek Swinkels ambulante kapster.