Zienswijze indienen

Instructie

Lieve mensen,

Wij zijn aan de gang met de zienswijzen om aan te tonen hoe nodig een kleinschalige 24-uurs woonzorg accommodatie is in Sevenum en voor heel de regio. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken!

Het wordt ons steeds duidelijker dat er een politiek spel gespeeld wordt waaraan meerdere motieven aan ten grondslag liggen. De gemeente zal pas wakker worden wanneer het al te laat is. Het ontwerpbesluit van onze vergunningsaanvraag ligt tot en met 2 maart 2023 ter inzage en eenieder kan hiertegen gedurende voornoemde termijn zienswijzen indienen. Vandaar onze oproep aan u om onze Gasterij te steunen middels het sturen van een mail (inclusief handtekening) of een ondertekende brief met onderstaande inhoud gericht aan:

College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas

Postbus 6005

5960 AA Horst

de datum

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning Op den Bergen 6 Sevenum

Geacht college,

Hierbij wil ik zienswijze indienen tegen ontwerpbesluit tot weigering van de omgevingsvergunning voor de 24-uurszorg zoals aangevraagd door Gasterij Bergerbaan, Op den Bergen 6 te Sevenum.

Voeg hierna jouw motivatie toe waarom jij denkt dat dit initiatief er juist wel moet komen. U kunt het bijvoorbeeld motiveren met uw eigen ervaring als mantelzorger of vanuit uw werkzaamheden in de zorg.

Sluit vervolgens af met uw naam, adres en woonplaats. 

Indien u een mail stuurt, deze graag verzenden inclusief uw (digitale) handtekening met eventueel een ontvangst- en leesbevestiging. Indien u een brief stuurt, deze ook niet vergeten te ondertekenen en de brief met de post te versturen. Pas dan worden de zienswijzen als rechtsgeldig gezien.

Voor ons zijn jullie inzichten hierin heel belangrijk want er worden motieven gebruikt die nergens door gestaafd worden. Het argument dat er geen personeel zou zijn is geen reden voor de gemeente om dit initiatief af te wijzen. Samen met u kunnen we wellicht een sneeuwbaleffect creëren en een vuist maken!

Niet iedereen wil namelijk in een verzorgingshuis op driehoog wonen; juist een groene omgeving nodigt uit en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit ook een positieve invloed te hebben op de ouderen.

We hebben eventueel ook voorbeelden in Word (versie 1 en versie 2) welke u aan kunt vullen met uw motivatie.

Alvast bedankt voor uw hulp! We waarderen dit ten zeerste.

Familie Versteegen-Verheijen

Gasterij Bergerbaan Sevenum